Yrityksen kassavirta-arvo

Kun olet konkreettisesti miettimässä yrityksen,

  • Sukupolvenvaihdosta
  • Myyntiä
  • Ostoa
  • Yritysjärjestelyä

Kassavirtaohjaus on sinulle oikea kumppani. Yrityksen arvonmäärityksestä puhuttaessa tapoja on yhtä monta kuin tekijöitäkin. Me CFG:ssä yhdistämme kolmen sukupolven ajattelutapoja yrityksen arvonmäärityksen luomiseksi ja käytämme yli 1000 yrityskaupan kokemustamme oikean arvon selvittämiseksi. Tämä luo kattavan kuvan yrityksen arvonmäärityksestä eri näkökulmista.

Yrityskaupoissa potentiaalisia ostajakandidaatteja on harvoin lukuisia ja rahoituksen saaminen on kiinteästi sidoksissa kaupan toteutumiseen. Arvonmääritys auttaa yrittäjää ymmärtämään mitkä tekijät vaikuttavat arvoon ja usein arvonmääritys päädytäänkin tekemään yhteistyössä kaupanosapuolten kanssa. CFG:n arvonmääritys ei perustu valmiiseen kaavaan syötettäviin lukuihin vaan kokonaisvaltaiseen prosessiin johon kuuluu yksityiskohtaisesti yrityksen ja sen toimintaympäristön analysointi, ostajakandidaattien läpikäynti ja lopulta rahoituksen löytäminen.